XIX. SLOVENSKÁ A ČESKÁ KONFERENCIA O OCHRANE RASTLÍN

sa uskutočnila v dňoch

5. - 7. septembra 2012 v Nitre, Slovenská republika

V mene organizačného výboru ďakujeme všetkým účastníkom a spolupracovníkom, ktorí sa zaslúžili o úspešný priebeh konferencie.

 

Ďalšiu konferenciu bude organizovať Česká zemědělská univerzita v Praze v roku 2015.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Mediálni partneri


agromanual_r nesepole