Program

Prehľad programu

5. september

(streda)

Registrácia

Kongresové centrum

730 – 1600 

Inštalácia posterov

Kongresové centrum

730 – 1700 

Plenárne zasadnutie

Kongresové centrum

930 – 1200

Sekcia Mykológia

Kongresové centrum

1330 – 1700

Sekcia Biologická a integrovaná ochrana rastlín 

Poslucháreň A-02

1330 – 1515


Sekcia Entomológia a nematológia

Poslucháreň A-02

1545 – 1700

Prezentácia posterov

Kongresové centrum

1700– 1830

Spoločenský večer

Kongresové centrum

1900 - 2400

6. september

(štvrtok)

Sekcia Virológia a bakteriológia

Kongresové centrum

900 – 1215

Sekcia Herbológia

Poslucháreň A-02

900 – 1130

Workshop Biotech - plodiny 

Kongresové centrum

1400 – 1800

7. september

(piatok)

Exkurzie

Komárno

Topoľčianky

730 – 1500

800 – 1500

Prednášajúci majú na každý referát prednesený v sekcii limitovaný časový priestor - 10 min. prezentácia + 5 min. diskusia. Časový limit je potrebné striktne dodržať. Pri prekročení vymedzeného času bude prezentácia prerušená.

Podrobný program