Organizačný výbor

Organizačný výbor

Predseda:

doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.

Katedra ochrany rastlín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

 

Členovia:

doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc., UJŠ, Komárno Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne

doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc. Selekt a.s., Bučany

Ing. Monika Tóthová, PhD., Katedra ochrany rastlín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Ing. Peter Bokor, PhD., Katedra ochrany rastlín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Ing. Beáta Martišková, Katedra ochrany rastlín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Ing. Ján Tancik, PhD., Katedra ochrany rastlín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Ing. Peter Tóth, PhD., Katedra ochrany rastlín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre