Ciele a téma

  • Tematické zameranie konferencie: Aktuálne problémy v ochrane rastlín
  • Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický
  • Formy príspevkov: prednáška, poster